El centre de fisioteràpia Espai de Salut Poblenou es va crear el febrer de 2004 per tal de cobrir les necessitats assistencials del barri de Poble nou en l’àmbit de la fisioteràpia.

La fisioteràpia representa una professió autònoma amb identitat pròpia dins l’àmbit sanitari que té l’objectiu de mantenir, millorar i recuperar la funcionalitat per tal d’augmentar la qualitat de vida de l’individu, i des d’una perspectiva global, actua en la prevenció i la promoció de la salut.

Som un equip de fisioterapeutes col·legiades pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya que treballem per millorar la qualitat de vida mitjançant la combinació de diverses tècniques de tractament de manera totalment  individualitzada. Una de les característiques més destacades de les professionals que integrem l’equip terapèutic d’Espai de Salut Poble nou és la formació continuada en el camp de les teràpies manuals ja que la principal eina de treball per a nosaltres són les nostres mans.

Les nostres competències són la patologia de l’aparell locomotor en l'àmbit de l'esport, la traumatologia i la reumatologia (p.ex. esquinços, tendinitis, contractures, fractures...) i la fisioteràpia obstètrica i ginecològica (p.ex. pre-part i post-part, reeducació del sòl pelvià...).

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Una sessió de fisioteràpia consta d’una primera valoració en què s’efectua una història clínica amb les dades i antecedents del pacient. A partir d’aquí, l’exploració física i les proves complementàries que aporti el pacient (radiografies, ecografies...),  servirà per establir una orientació diagnòstica en el camp de la fisioteràpia i plantejar els objectius del tractament, i per tant a l’elecció del tipus de tècniques més adients al seu cas. 
El tractament consisteix en la combinació de les següents tècniques:

  • Teràpia manual
  • Electroteràpia
  • Exercici terapèutic

Un cop el pacient ha millorat existeix la possibilitat d’efectuar un seguiment per mantenir el seu estat o per evitar recaigudes.